Français            Contact

Vanaf 1 januari 2006 kunnen de gerechtelijke autoriteiten nog enkel de firma’s vorderen die dat aangevraagd hebben en die zich geangageerd hebben de tarieven, voorwaarden en richtlijnen van de ministeriele omzendbrief nr. 062, nr 062bis en nr 062ter.

De tarieven zijn enkel van toepassing op de gerechtelijke inbeslagnemingen; de administratieve takelingen zijn in dit geval niet bedoeld.

Elk parket heeft een (soms voorlopige) lijst overgemaakt van erkende firma’s in haar arrondissement. In principe zullen de magistraten, politiediensten en gerechtsdeskundigen de firma aanstellen die het dichtst bij de plaats van tussenkomst gelegen is en die voorkomt in de lijsten van firma’s die zijn meegedeeld door de parketten. Alleszins komt het aan elke procureur des Konings toe om, in functie van de omstandigheden van zijn gerechtelijk arrondissement, de praktische richtlijnen hiertoe uit te vaardigen.

De firma’s worden verzocht om het parket in kennis te stellen van elke wijziging aan de gegevens, vermeld in hun vraag tot erkenning. Deze firma’s kunnen van de lijst geschrapt worden op hun eigen verzoek of op verzoek van de procureur des Konings. Andere firma’s kunnen, nu of later, nog altijd hun erkenning vragen.


Aanvraagformulier tot erkenning te bezorgen aan de procureur des konings.

Bijwerking van de lijsten op de website zal enkel gebeuren op verzoek van het betrokken parket.


Gerechtskosten in strafzaken. Tarieven 2016

De tarieven voor 2016 worden behouden op deze van 2013 - tot nader order en in functie van de voorspellingen van het Planbureau -  (zie Belgisch Staatsblad van 01 maart 2013) tot de indexeringsstop wegvalt.
Op die datum zal een initiatief genomen worden om de indexering toe te passen.Lijst van erkende takeldienstenAntwerpen

Arlon

Bergen

Brugge

Brussel

Charleroi

Dendermonde

Dinant

Doornik


Eupen

Gent

Halle-Vilvoorde

Hasselt

Hoei

Ieper

Kortijk

Leuven

Luik

         

Marche-en-Famenne

Mechelen

Namen

Neufchateau

Nijvel

Oudenaarde

Tongeren

Turnhout

Verviers

 

Veurne
De nieuwe website van het openbaar ministerie